ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศ เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์เพื่อป้องกัน Covid-19 ตามข้อสั่งการฯ ครั้งที่ 24/2564
ประกาศโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
เรื่อง ขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ตามข้อสั่งการคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 24/2564 (ตั้งแต่วันที่ 1 ถึง 31 สิงหาคม 2564)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สืบเนื่องจากข้อสั่งการ คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 24/2564 วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 มีมติให้สถานศึกษา สถาบันกวดวิชา งดการเรียนการสอนแบบเรียนที่โรงเรียน (On-site) และปรับการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์ (Online) และรูปแบบอื่นๆ ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ดังนั้น โรงเรียนอินทุภูติพิทยา จึงขอประกาศขยายเวลาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ (Online) และแบบเอกสารใบงาน (On hand) ตั้งแต่วันที่ 1 - 31 สิงหาคม 2564
 
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 2564,00:00   อ่าน 362 ครั้ง