รับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โรงเรียนอินทุภูติพิทยา
181 ม.1   ตำบลพรหมพิราม  อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก 65150
เบอร์โทรศัพท์ 055-369492
Email : inthuputhaeab@gmail.com


กรอกแบบฟอร์ม
เรื่องร้องเรียน :
รายละเอียด :
ชื่อผู้ร้องเรียน :
อีเมล์ :
เบอร์โทร :
กรอกรหัส :