เพลงประจำโรงเรียน
เพลงประจำโรงเรียน

เพลงมาร์ชโรงเรียนอินทุภูติพิทยา (อ.พ.) อำเภอพรหมพิราม
 
อันวิชาพาจิตใจใสสว่าง

ด้วยเส้นทางสู่สถานการศึกษา
 
รู้อะไรไม่สู้รู้วิชา

รู้รักษาตัวรอดเป็นยอดดี

อินทุภูติพิทยาพาหมู่ศิษย์ 
                   
รู้จักคิด รู้จักทำ นำวิถี

การเกื้อหนุนจากคุณครูผู้อารี
                 
ปูชนียสถานอันเกรียงไกร

สัญลักษณ์พระอินทร์ยืนเหยียบโลก

ฟ้าเหลืองโบกพราวพริ้วปลิวไสว

ฟ้าสูงส่งเหลืองสมถะชนะใจ

มีวินัย ความสงบ พบพระธรรม

คือ โรงเรียนอินทุภูติพิทยา

นำวิชามาชูชุป อุปถัมภ์

พัฒนาสานุศิษย์เป็นกิจประจำ
                 
คุณธรรมล้ำวินัยในสังคม


(ทั้งหมด ซ้ำ 1 ครั้ง)