ภาพกิจกรรม
การป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์
เข้าร่วมอบรมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2565วันพฤหัสบดีที่ 30 มิถุนายน 2565  นายวิศิษฎ์   ตรีทิพยบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยาได้รับเกียรติจากองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา จำนวน 31 คน เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคเอดส์ ประจำปีการศึกษา 2565 ตั้งแต่ 08.30 – 15.00 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก

โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2565,19:53   อ่าน 30 ครั้ง