ภาพกิจกรรม
ฉีดพ่นยากันยุง
นที่ 20 กรกฎาคม 2565 นายวิศิษฏ์ ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา ได้รับเกียรติจาก นายสมยศ หล่อพัฒนากุล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม พร้อมด้วยคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิราม มาฉีดพ่นหมอกควันกำจัดยุงลายตามห้องเรียน อาคารเรียน และบริเวณภายในโรงเรียนอินทุภูติพิทยา ทั้งนี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา คณะครู และบุคลากรทุกคน ขอขอบคุณคณะองค์การบริหารส่วนตำบลพรหมพิรามเป็นอย่างสูง
โพสเมื่อ : 20 ก.ค. 2565,12:56   อ่าน 32 ครั้ง