ภาพกิจกรรม
ประชุมคณะกรรมการสมาคม ครั้งที่ 1

     วันอังคารที่ 26 กรกฎาคม 2565 ประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอินทุภูติพิทยา ครั้งที่ 1/2565 โดยมีนายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา เป็นประธานในการประชุม และมีคณะกรรมการดำเนินงานของสมาคมศิษย์เก่าฯ เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนอินทุภูติพิทยา
รายนามคณะกรรมการดังนี้
1. นายบำรุง    มีกำเนิด
2. นางสาวจันทิรา   กุลมาก
3.นายณรงค์   พรหมโชติ
4.นายชอบ   ดิษฐ์แก้ว
5.นายเรือง   ทองทา
6.นายวีระชัย   แจ้งโม้
7.นายสุรเชษฐ์   เรือนก้อน
8.นายเจริญ   จันทร์ประเสริฐ

โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2565,15:54   อ่าน 63 ครั้ง