ภาพกิจกรรม
ถวายพระพรในหลวง ร.10
ข้าพระพุทธเจ้า ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล ด้วยความจงรักภักดี ขออานุภาพแห่งคุณพระศรีรัตนตรัย พระบารมีแห่งพระสยามเทวาธิราช ตลอดจนพระบรมเดชานุภาพ แห่งสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจ้าทุกพระองค์ ได้โปรดดลบันดาลอภิบาลและประทานพรให้ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาททรงพระเกษมสำราญ มีพระราชประสงค์จำนงหมายสิ่งใด ขอจงสัมฤทธิ์ดั่งพระราชหฤทัยปรารถนา มีพระชนมายุยิ่งยืนนาน พระเกียรติคุณขจรขจายแผ่ไพศาล ทรงสถิตเป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าแก่พสกนิกรชาวไทย ตราบจิรัฐิติกาลเทอญ  “ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า นายวิศิษฏ์  ตรีทิพยบุตร  ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยาคณะครูและนักเรียนโรงเรียนอินทุภูติพิทยา

โพสเมื่อ : 30 ก.ค. 2565,16:04   อ่าน 67 ครั้ง