ภาพกิจกรรม
วันภาษาไทย
วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคมของทุกปี ซึ่งวันดังกล่าวตรงกับวันที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ได้เสด็จพระราช ดำเนินไปเป็นประธาน และทรง” ร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิในการประชุมทางวิชาการของชุมนุมภาษาไทย คณะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสตอนหนึ่งความว่าณะอักษร ศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งทรงแสดงพระปรีชาสามารถและความสนพระราชหฤทัยห่วงใยในภาษาไทย จนเป็นที่ประทับใจผู้ร่วมประชุมครั้งนั้นเป็นอย่างยิ่ง   นายวิศิษฏ์  ตรีทิพยบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนอินทุภูติพิทยา ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยจัดงานวันภาษาไทย เพื่อเชิดชูภาษาไทย
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 2565,18:47   อ่าน 405 ครั้ง