ภาพกิจกรรม
กีฬาสีภายใน

เนื่องด้วยในปีการศึกษา 2565 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา นายวิศิษฎ์  ตรีทิพยบุตร ได้มอบหมายให้กลุ่มสาระการเรียนรู้พลศึกษาได้จัดงานกีฬาสีภายใน ภายในวันที่ 10 - 11  พฤศจิกายน 2565

โพสเมื่อ : 26 ธ.ค. 2565,15:13   อ่าน 310 ครั้ง