ผู้บริหาร

นายวิศิษฎ์ ตรีทิพยบุตร
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 10/04/2017
ปรับปรุง 05/01/2022
สถิติผู้เข้าชม 660315
Page Views 780603
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านปากรอง ชาติตระการ ชาติตระการ
2 โรงเรียนบ้านนาจาน ชาติตระการ ชาติตระการ
3 โรงเรียนบ้านชาติตระการ ชาติตระการ ชาติตระการ
4 โรงเรียนบ้านนาเปอะ ชาติตระการ ชาติตระการ
5 โรงเรียนบ้านห้วยท้องฟาน ท่าสะแก ชาติตระการ 055316861
6 โรงเรียนบ้านท่าสะแก ท่าสะแก ชาติตระการ
7 โรงเรียนบ้านนาม่วง ท่าสะแก ชาติตระการ
8 โรงเรียนบ้านห้วยเหิน ท่าสะแก ชาติตระการ
9 โรงเรียนบ้านขอนสองสลึง ท่าสะแก ชาติตระการ 0898668450
10 โรงเรียนบ้านขุนน้ำคับ บ่อภาค ชาติตระการ
11 โรงเรียนบ้านนาตอน บ่อภาค ชาติตระการ
12 โรงเรียนบ้านน้ำจวง บ่อภาค ชาติตระการ
13 โรงเรียนบ้านขวดน้ำมัน บ่อภาค ชาติตระการ
14 โรงเรียนวัดบ่อภาค บ่อภาค ชาติตระการ
15 โรงเรียนบ้านร่มเกล้า บ่อภาค ชาติตระการ
16 โรงเรียนบ้านเนินสุวรรณ บ้านดง ชาติตระการ
17 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำปลา บ้านดง ชาติตระการ
18 โรงเรียนบ้านน้ำทองน้อย บ้านดง ชาติตระการ
19 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง บ้านดง ชาติตระการ
20 โรงเรียนบ้านนาหล่ม บ้านดง ชาติตระการ
21 โรงเรียนบ้านเนินทอง บ้านดง ชาติตระการ
22 โรงเรียนบ้านนาล้อม ป่าแดง ชาติตระการ
23 โรงเรียนบ้านป่าแดง ป่าแดง ชาติตระการ
24 โรงเรียนบ้านน้ำภาคน้อย ป่าแดง ชาติตระการ
25 โรงเรียนบ้านแก่งบัวคำ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
26 โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
27 โรงเรียนบ้านห้วยหมากหล่ำ สวนเมี่ยง ชาติตระการ
28 โรงเรียนบ้านสวนเมี่ยง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
29 โรงเรียนบ้านหนองขาหย่าง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
30 โรงเรียนบ้านห้วยช้างแทง สวนเมี่ยง ชาติตระการ
31 โรงเรียนบ้านนาเมือง นครชุม นครไทย
32 โรงเรียนบ้านนาฟองแดง นครชุม นครไทย
33 โรงเรียนบ้านนาขุมคัน นครชุม นครไทย
34 โรงเรียนบ้านนาทุ่งใหญ่ นครชุม นครไทย
35 โรงเรียนนครไทย นครไทย นครไทย
36 โรงเรียนศึกษาวิทย์ นครไทย นครไทย
37 โรงเรียนนครไทยวิทยาคม นครไทย นครไทย
38 โรงเรียนอนุบาลจันทราพระกิตติคุณ นครไทย นครไทย
39 โรงเรียนบ้านหนองน้ำสร้าง นครไทย นครไทย 055389007
40 โรงเรียนบ้านหนองลาน นครไทย นครไทย
41 โรงเรียนบ้านน้ำลอม นาบัว นครไทย
42 โรงเรียนบ้านนาไก่เขี่ย นาบัว นครไทย 0819715409
43 โรงเรียนประชาสงเคราะห์พิทยา นาบัว นครไทย
44 โรงเรียนนาบัววิทยา นาบัว นครไทย
45 โรงเรียนภูขัดรวมไทยพัฒนา นาบัว นครไทย
46 โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 1 นาบัว นครไทย
47 โรงเรียนบ้านนาคล้าย นาบัว นครไทย 0827751656
48 โรงเรียนบ้านนาแฝก น้ำกุ่ม นครไทย
49 โรงเรียนบ้านน้ำกุ่ม น้ำกุ่ม นครไทย
50 โรงเรียนบ้านบุ่งผลำ น้ำกุ่ม นครไทย
51 โรงเรียนบ้านป่ารวก บ่อโพธิ์ นครไทย
52 โรงเรียนบ้านน้ำเลา บ่อโพธิ์ นครไทย
53 โรงเรียนบ้านบ่อโพธิ์ บ่อโพธิ์ นครไทย
54 โรงเรียนสหภาพแรงงานการไฟฟ้านครหลวง บ่อโพธิ์ นครไทย
55 โรงเรียนบ้านแก่งทุ่ง บ่อโพธิ์ นครไทย
56 โรงเรียนชุมชน 17 บ้านนาตาดี บ่อโพธิ์ นครไทย
57 โรงเรียนบ้านห้วยทรายทอง บ้านพร้าว นครไทย
58 โรงเรียนบ้านน้ำคลาด บ้านพร้าว นครไทย
59 โรงเรียนบ้านป่าซ่าน บ้านพร้าว นครไทย
60 โรงเรียนบ้านพร้าว บ้านพร้าว นครไทย
61 โรงเรียนบ้านหนองกระดาษ บ้านพร้าว นครไทย
62 โรงเรียนบ้านถ้ำพริก บ้านแยง นครไทย
63 โรงเรียนเกษตรสุขราษฎร์บำรุง บ้านแยง นครไทย
64 โรงเรียนบ้านเข็กใหญ่ บ้านแยง นครไทย
65 โรงเรียนนครบางยางพิทยาคม บ้านแยง นครไทย
66 โรงเรียนบ้านหนองหิน บ้านแยง นครไทย
67 โรงเรียนบ้านแยง บ้านแยง นครไทย
68 โรงเรียนบางกลางท่าวพิทยาคม บ้านแยง นครไทย
69 โรงเรียนบ้านบุ่งตารอด ยางโกลน นครไทย
70 โรงเรียนบ้านกกม่วง ยางโกลน นครไทย
71 โรงเรียนบ้านบุ่งปลาฝา ยางโกลน นครไทย
72 โรงเรียนบ้านยางโกลน ยางโกลน นครไทย
73 โรงเรียนยางโกลนวิทยา ยางโกลน นครไทย
74 โรงเรียนบ้านน้ำพริก ยางโกลน นครไทย
75 โรงเรียนบ้านน้ำตาก หนองกะท้าว นครไทย
76 โรงเรียนบ้านนาโพธิ์นาจาน หนองกะท้าว นครไทย
77 โรงเรียนบ้านแก่งหว้าแก่งไฮ หนองกะท้าว นครไทย
78 โรงเรียนบ้านหนองกะท้าว หนองกะท้าว นครไทย 055-991799
79 โรงเรียนบ้านนาหนอง หนองกะท้าว นครไทย
80 โรงเรียนบางยางพัฒนา หนองกะท้าว นครไทย
81 โรงเรียนบ้านหลังเขา หนองกะท้าว นครไทย
82 โรงเรียนบ้านห้วยเฮี้ย ห้วยเฮี้ย นครไทย
83 โรงเรียนบ้านลาดคื้อ ห้วยเฮี้ย นครไทย
84 โรงเรียนศิริราษฎร์พัฒนา ห้วยเฮี้ย นครไทย 055-310191
85 โรงเรียนบ้านห้วยกอกพัฒนา ห้วยเฮี้ย นครไทย
86 โรงเรียนบ้านห้วยทรายเหนือ ห้วยเฮี้ย นครไทย
87 โรงเรียนบ้านป่าคาย ห้วยเฮี้ย นครไทย
88 โรงเรียนวิทยสัมพันธ์ ห้วยเฮี้ย นครไทย
89 โรงเรียนชุมชน 8 ราษฎร์อุทิศพิทยา เนินเพิ่ม นครไทย
90 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ (สาขาร่องกล้าวิทยา) เนินเพิ่ม นครไทย
91 โรงเรียนบ้านท่าหินลาด เนินเพิ่ม นครไทย
92 โรงเรียนบ้านโป่งกะเฌอ เนินเพิ่ม นครไทย
93 โรงเรียนบ้านหนองแห้ว เนินเพิ่ม นครไทย
94 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 23 เนินเพิ่ม นครไทย
95 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำไซ เนินเพิ่ม นครไทย
96 โรงเรียนบ้านห้วยตีนตั่ง เนินเพิ่ม นครไทย
97 โรงเรียนวัดวังงิ้วงาม ดงประคำ พรหมพิราม
98 โรงเรียนวัดเขาน้อย ดงประคำ พรหมพิราม
99 โรงเรียนวัดสมอสุวรรณาราม ดงประคำ พรหมพิราม
100 โรงเรียนวัดทุ่งตาเปรี้ยว ดงประคำ พรหมพิราม
101 โรงเรียนบ้านคลองตกวิทยา ดงประคำ พรหมพิราม
102 โรงเรียนวัดท้องโพลง ดงประคำ พรหมพิราม
103 โรงเรียนผดุงวิทยา ตลุกเทียม พรหมพิราม
104 โรงเรียนบ้านหนองไผ่ ตลุกเทียม พรหมพิราม 055-009305
105 โรงเรียนวัดเซิงหวาย ตลุกเทียม พรหมพิราม
106 โรงเรียนหนองสะแกประชานุกูล ตลุกเทียม พรหมพิราม
107 โรงเรียนวัดทับยายเชียง ทับยายเชียง พรหมพิราม 055233356
108 โรงเรียนทับยายเชียงวิทยา ทับยายเชียง พรหมพิราม
109 โรงเรียนวัดหนองมะคัง ทับยายเชียง พรหมพิราม
110 โรงเรียนวัดท่าช้าง ท่าช้าง พรหมพิราม
111 โรงเรียนวัดนาขุม ท่าช้าง พรหมพิราม
112 โรงเรียนราษฎร์บำรุง ท่าช้าง พรหมพิราม
113 โรงเรียนวัดหนองหม้อแกง ท่าช้าง พรหมพิราม
114 โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าช้าง พรหมพิราม
115 โรงเรียนราษฎร์สามัคคี ท่าช้าง พรหมพิราม
116 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม 055-369492
117 โรงเรียนพรหมพิรามวิทยา พรหมพิราม พรหมพิราม
118 โรงเรียนศึกษากุลบุตร พรหมพิราม พรหมพิราม
119 โรงเรียนพิรามอุทิศ พรหมพิราม พรหมพิราม
120 โรงเรียนวัดสะพานหิน(วงศ์วานประชาสรรค์) พรหมพิราม พรหมพิราม
121 โรงเรียนวัดห้วยดั้ง พรหมพิราม พรหมพิราม 055-906091
122 โรงเรียนชุมชนดิฎฐอำรุง มะตูม พรหมพิราม
123 โรงเรียนวัดมะตูม มะตูม พรหมพิราม
124 โรงเรียนบ้านมะต้อง มะต้อง พรหมพิราม
125 โรงเรียนมะต้องประชาสรรค์ มะต้อง พรหมพิราม
126 โรงเรียนอินทุภูติพิทยา (หนองตม) มะต้อง พรหมพิราม
127 โรงเรียนบ้านป่าสัก (ทศพลอนุสรณ์) มะต้อง พรหมพิราม
128 โรงเรียนวัดสนามไชย มะต้อง พรหมพิราม
129 โรงเรียนวัดท่าสี่ร้อย มะต้อง พรหมพิราม
130 โรงเรียนวัดหางไหล มะต้อง พรหมพิราม
131 โรงเรียนวัดวงฆ้อง วงฆ้อง พรหมพิราม 055310275
132 โรงเรียนวัดหัวเขาสมอคร้า วงฆ้อง พรหมพิราม
133 โรงเรียนวัดวังมะด่าน วงฆ้อง พรหมพิราม 0875681380
134 โรงเรียนราษฎร์ศรัทธาวิทยา วงฆ้อง พรหมพิราม
135 โรงเรียนวัดย่านยาวประชานุกูล วงฆ้อง พรหมพิราม
136 โรงเรียนวัดธรรมาราม วงฆ้อง พรหมพิราม
137 โรงเรียนหนองตมศึกษา วงฆ้อง พรหมพิราม
138 โรงเรียนวัดวังวน วังวน พรหมพิราม
139 โรงเรียนบ้านคลองทำเนียบ วังวน พรหมพิราม
140 โรงเรียนบ้านหนองห้าง วังวน พรหมพิราม
141 โรงเรียนวัดวังไม้แก่น วังวน พรหมพิราม
142 โรงเรียนบ้านบึงธรรมโรง ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
143 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
144 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
145 โรงเรียนศรีภิรมย์พิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
146 โรงเรียนบ้านบึงวิทยา ศรีภิรมย์ พรหมพิราม
147 โรงเรียนชุมชนวัดย่านขาด(ประชาสงเคราะห์) หนองแขม พรหมพิราม
148 โรงเรียนบ้านหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม
149 โรงเรียนวัดคลองตาล(ศรีรัตนประชานุกูล) หนองแขม พรหมพิราม
150 โรงเรียนวัดหาดใหญ่ หนองแขม พรหมพิราม
151 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ หอกลอง พรหมพิราม
152 โรงเรียนวัดหอกลอง หอกลอง พรหมพิราม
153 โรงเรียนวัดกระบังมังคลาราม (พิศาลประชาสรรค์) หอกลอง พรหมพิราม
154 โรงเรียนบ้านหนองกระบาก คันโช้ง วัดโบสถ์
155 โรงเรียนวัดคันโช้ง คันโช้ง วัดโบสถ์
156 โรงเรียนห้วยปลาไหล คันโช้ง วัดโบสถ์
157 โรงเรียนบ้านแก่งคันนา คันโช้ง วัดโบสถ์
158 โรงเรียนบ้านห้วยเจียง คันโช้ง วัดโบสถ์ 055310218
159 โรงเรียนบ้านน้ำโจน คันโช้ง วัดโบสถ์ -055310221
160 โรงเรียนวัดเสนาสน์ ท่างาม วัดโบสถ์
161 โรงเรียนบ้านหนองปลิง ท่างาม วัดโบสถ์
162 โรงเรียนอนุบาลญาณนเรศวร ท่างาม วัดโบสถ์
163 โรงเรียนชุมชนบ้านท่างาม ท่างาม วัดโบสถ์
164 โรงเรียนเขาไร่ศรีราชา ท่างาม วัดโบสถ์
165 โรงเรียนวัดเหล่าขวัญ(จ่างอนุเคราะห์) ท้อแท้ วัดโบสถ์
166 โรงเรียนบ้านท่ากระดุน ท้อแท้ วัดโบสถ์
167 โรงเรียนบ้านหนองมะคัง(จ่างอนุสรณ์) ท้อแท้ วัดโบสถ์
168 โรงเรียนวัดทองแท้(จ่างอนุกูลพิทยา) ท้อแท้ วัดโบสถ์
169 โรงเรียนวัดนาขาม บ้านยาง วัดโบสถ์
170 โรงเรียนแก่งบ้านยางป่าคาย บ้านยาง วัดโบสถ์
171 โรงเรียนวัดน้ำคบ บ้านยาง วัดโบสถ์ 0
172 โรงเรียนบ้านแก่งเจ็ดแคว บ้านยาง วัดโบสถ์
173 โรงเรียนบ้านน้ำหัก บ้านยาง วัดโบสถ์
174 โรงเรียนบ้านเนินมะคึด วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
175 โรงเรียนวัดโบสถ์ วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
176 โรงเรียนบ้านวัดโบสถ์(บำรุงวุฒิวิทยา) วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
177 โรงเรียนบ้านคลองช้าง วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
178 โรงเรียนวัดโบสถ์ศึกษา วัดโบสถ์ วัดโบสถ์
179 โรงเรียนวัดบ้านน้อย หินลาด วัดโบสถ์
180 โรงเรียนวัดหินลาด หินลาด วัดโบสถ์
181 โรงเรียนบ้านชาน หินลาด วัดโบสถ์
182 โรงเรียนบ้านท่าหนองปากพาน หินลาด วัดโบสถ์